Kesyirikan Sebab Kelemahan

Kepada kita, ‘Imran bin Hushain radhiyallâhu ‘anhu menyebutkan salah lsatu sikap Rasulullah ﷺ dalam memerangi kesyirikan dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Sikap itu adalah:
Ketika melihat seseorang memakai gelang yang terbuat dari kuningan, beliau bertanya tentang sebab ia memakai gelang tersebut. Orang itu menjawab bahwa ia memakai gelang untuk melindungi diri dari penyakit maka beliau segera memerintah orang itu untuk melepas (gelang) tersebut dan mengabarkan bahwa hal itu tidak mendatangkan manfaat, bahkan akan membahayakan dan akan menambah penyakit, yang dengan alasan itu ia memakai gelang tersebut. Bahkan, lebih dari itu, seandainya terus memakai gelang itu sampai meninggal, ia akan diharamkan untuk mendapatkan keberuntungan di akhirat.

Faedah Hadits

1. Memakai gelang atau selainnya untuk melindungi diri dari penyakit termasuk sebagai kesyirikan.
2. Larangan untuk berobat dengan sesuatu yang haram.
3. Mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang belum tahu.
4. Bahaya kesyirikan di dunia dan di akhirat.
5. Seorang mufti, secara lebih detail, menanyakan suatu masalah dan menghukumi sesuatu berdasarkan tujuan sesuatu tersebut.
6. Bahwa syirik kecil termasuk ke dalam dosa besar.
7. Bahwa kesyirikan tidak menerima udzur berdasarkan ketidaktahuan
8. Teguran keras dalam mengingkari pelaku kesyirikan dengan tujuan agar orang tersebut lari (menjauh) dari kesyirikan itu.

Apakah berfaedah ? Kita amalkan dan tebarkan manfaatnya keorang lain , semoga menjadi amal jariyah serta penghantar hidayah untuk manusia ..

#kajiansunnah #kajiansunnahbandarlampung #manhajsalaf #tauhid #aqidah #babtauhid #alfirqotunnajiyah #sekolahquranbandarlampung #sekolahsunnahlampung #alfirqotunannajiyah #islam #kajianlampung #posterdakwah #collabsseries #thesunnahpath

0 Komentar